090 333 1985 - 09 87 87 0217
Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

Hình ảnh học viên guitar

Hình ảnh học viên học guitar tại nhà, được giáo viên trung tâm Tài Năng Trẻ cung cấp.

 :

 :

 :

 :

 :

 :

 :

 :

 :

 :

 :

 :

 :

 :

 :
 :

 :

 : :

 :

 :

 :

 :

 :

 :

 :

HÌNH GIẢNG VIÊN:

 :

CÔ NGUYỆT

 :

 :
THẦY QUANG

 :

THẦY VŨ

 :
 :

THẦY KHÁNH

 :

THẦY TIÊN

 :

CÔ THẢO


TRUNG TÂM GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ 

TƯ VẤN HỌC ĐÀN GUITAR TẠI NHÀ :

HOTLINE: 090 333 1985 – 0987 87 0217 CÔ MƯỢT

Email: giasutainangtre.vn@gmail.com, info@giasutainangtre.vn

Website: http://www.dayguitar.edu.vn/